ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

วันที่ 18 กันยายน  2561  เวลา 09.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและได้ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนผู้ประกันสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ณ ศาลาการเปรียญวัดอินทาราราราม  ตำบลบางยาง  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
ผบ.2169/61
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2798/60
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.364/61
ไกล่เกลี่ยชี้สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.377/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
พ.511/46
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.758/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
รค.4/61
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.1060/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1407/61
นัดสอบถามจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.1471/61
นัดไต่สวนคำร้อง 1002
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.1772/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.1845/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ.725/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.893/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.953/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00