ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

ประกาศคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดิ่ม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
พ.132/60
สืบพยานผู้ร้องผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.297/59
นัดฟังคำพิพากษา (ศาล)
เวลา 9.00 น.
อ.1049/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1461/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2219/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2234/60
นัดฟังผลการจับกุมจำเลย
เวลา 9.00 น.