ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

57

วันที่ 14  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 นาฬิกา  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย  คณะผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ  นายสืบพงษ์  ศรีพงษ์กุล   อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และคณะฯ  เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อรับทราบสภาพปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ณ  ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
อ.1603/60
ฟังผลการเจรจา/ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1386/60
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1852/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2219/59
นัดสืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.418/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.449/60
สืบพยานโจทก์ผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2154/60
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.128/60
นัดพร้อม/ชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)