ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

82

เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดปราจีนบุรี หลักสูตร “ส่งเสริมการนำจริยธรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรตามแนวทางพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด โดยได้รับเกียรติจาก นางอมร  กีรติชัยวัตร   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ประนีประนอมประจำศาล ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ