ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

94

วันที่ 29  มิถุนายน  2561  เวลา 15.00  นาฬิกา  นายวราวุธ  พลอยเจริญวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซ้อมแผนนักโทษหลบหนีที่คุมขัง และดูการซักซ้อมแผน โดย  ร้อยตำรวจเอกสิทธิพล  โสภาภิวัฒน์  หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจศาล  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แผน  ณ ห้องประชุมดุลพาหปราจิณ ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 100
ผบ.1060/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1063/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1064/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1093/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1106/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1107/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1108/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1129/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1133/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1134/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1135/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1136/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1137/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1138/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1169/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1173/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1174/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1175/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1176/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1177/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1178/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1179/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1180/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1181/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1194/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1204/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1205/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1206/61
นัดไกล่เกลี่ย สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1207/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1208/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1209/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1210/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1226/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1250/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1253/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1259/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1260/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1261/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1262/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.278/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.720/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.733/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.902/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.903/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.904/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.905/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.906/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.907/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.908/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.909/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.910/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.913/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.914/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.915/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.916/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.917/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.918/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.990/61
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.240/61
นัดพร้อมสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.256/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.257/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.283/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.284/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.285/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.289/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.293/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.294/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.298/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.299/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.300/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.301/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.302/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.303/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.305/61
นัดชี้สองสถานฯสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.306/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.313/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.314/61
ชี้สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.327/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.336/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.383/56
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.446/55
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.520/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.78/61
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1106/61
สืบพยานประกอบคำรับสารภาพฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.1143/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1151/61
สืบประกอบคำรับสารภาพฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.1181/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1192/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1225/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1226/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1255/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1258/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1298/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1311/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1312/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1315/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1379/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.51/59
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.787/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.965/61
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.