ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

31

      เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560  เวลา 09.00 นาฬิกา  “ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการร่วมใจไกลเกลี่ยเฉลิม พระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุวรรณมนตรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ