ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักาษาความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย


ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักาษาความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย


เอกสารแนบ