ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน


ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการจัดจ้างบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ