ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ด้วยศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดทำโครงการ “การจัดเก็บและให้บริการคัดถ่ายสำเนา   คำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในศาลจังหวัดปราจีนบุรี”  เพื่ออำนวยความสะดวก  แก่คู่ความผู้มีอรรถคดีในการขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศได้ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี   โดยไม่ต้องเดินทางไปยังศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษา  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจะจัดเก็บสำเนาคำพิพากษาสำหรับสำนวนคดีที่ศาลได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  และเริ่มให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป  คู่ความสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  หมายเลข  037 211 118 ต่อ ๑๐๘  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  


เอกสารแนบ