ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรม สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรม  สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๑
            เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐  นาฬิกา  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” จังหวัดปราจีนบุรี  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพบปะสร้างสัมพันธไมตรี หารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  ณ  แขวงทางหลวงปราจีนบุรี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ