ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา  “ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐”  โดยได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกับ  นายทรงกลด  มั่นสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ณ  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ