ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐”

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ “วันรพี ประจำปี ๒๕๖๐”
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา  “ศาลจังหวัดปราจีนบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานรพีรำลึก  โครงการวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้­พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วย  คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณ  หน้าอาคารศาลจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และร่วมแข่งขันกีฬาวันรพี ๒๕๖๐ ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรี  ณ  สนามกีฬา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  


เอกสารแนบ