ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน
            เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย แก่ผู้นำชุมชน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ณ  โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ