ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560
วันที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 10.00 นาฬิกา  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ   ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา  ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ