ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีต้อนรับท่านประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะผู้ตรวจราชการ

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีต้อนรับท่านประธานศาลฎีกา  พร้อมด้วย ท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะผู้ตรวจราชการ
วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙๐๐ นาฬิกา นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา  ผู้ประนีประนอมประจำศาล  ผู้อำนวยการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ   ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วย  นายยงยุทธ  แสงรุ่งเรือง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะตรวจราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี  ณ   ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   


เอกสารแนบ