ศาลจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดปราจีนบุรี Prachinburi Provincial Court เบอร์โทรศัพท์ 037-452500 ถึง 11 โทรสาร. 037-452512

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ การขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
                วันที่ 6  กันยายน  2560  เวลา 09.00 นาฬิกา  นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” ณ  โรงแรมแคนทารี  กบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ